Werkwijze

Rechtstreeks toegankelijk

De kinderfysiotherapeuten zijn rechtstreeks toegankelijk! Verwijzing door een arts is dus niet noodzakelijk.

Wanneer een kind voor het eerst, zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut komt, volgt een screening.Dit houdt in dat de kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen van het kind op het terrein van de kinderfysiotherapie thuishoren. Wanneer dit het geval is wordt er een kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Om de mogelijkheden van het kind nauwkeurig te bepalen maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van specifieke testen.

Ouders / verzorgers en anderen zijn belangrijk voor het geven van informatie over het kind. De kinderfysiotherapeut bepreekt de bevindingen en stelt, zo nodig, een behandelplan op.
Evaluatie van de behandeling vindt regelmatig plaats. Waneer de behandelingen worden gestopt, schrijft de kinderfysiotherapeut een eindverslag.
Komt het kind op verwijzing van een arts, dan wordt een deel van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek de eerste keer gedaan.
De werkwijze is vervolgens dezelfde als boven beschreven.

Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar worden aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft in de eigen, 'vertrouwde' omgeving, zodat het zich prettig voelt.

Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar worden (waar mogelijk) in de praktijk van de kinderfysiotherapeut onderzocht en behandeld. Dit biedt meer mogelijkheden en uitdagingen voor het kind.