Wat

Kinderfysiotherapie Groningen is de website van Kinderfysiotherapie praktijken in de stad Groningen.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar.

Kinderfysiotherapie is een verbijzondering van de Fysiotherapie. Na de scholing tot fysiotherapeut is in een driejarige post HBO opleiding kennis opgedaan van kinderen in hun groei en ontwikkeling van vooral houding, bewegen en zintuigen.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt. Het geven van voorlichting en advies hoort daarbij.
Er wordt altijd gewerkt volgens een behandelplan in samenwerking met de ouders/ verzorgers van het kind. Waar nodig vindt overleg plaats met anderen zoals artsen, leerkrachten, de logopedist of ergotherapeut. De kinderfysiotherapeut is geschoold in het werken met kinderen en heeft een praktijkruimte die speciaal daarvoor is ingericht.