Kinderfysiotherapiepraktijken Groningen

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is geschoold en gespecialiseerd in het
onderzoeken en behandelen van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar.

Onze praktijkruimtes zijn speciaal daarvoor ingericht. lees meer...

Observatie, onderzoek
en behandeling

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt. Waar nodig vindt overleg plaats met anderen zoals artsen, leerkrachten, logopedisten en ergotherapeuten.
Er wordt altijd gewerkt volgens een behandelplan in samenwerking met de ouders / verzorgers van het kind.

Voorlichting en advies

Het geven van voorlichting en advies hoort bij ons werk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij bieden
neem dan vrijblijvend contact op met één van de genoemde praktijken.